Кой съм аз

Занимавам се професионално с писмени и устни преводи от и на испански език от 2001 година.

Извършвам всякакъв вид писмени преводи, устни преводи, превод при придружаване, консекутивен превод, симултанен превод, превод в ефир, превод по време на преговори и презентации, семинари, конференции, онлайн преводи по скайп и други, превод по телефона. Предлагам обикновени, бързи и езспресни поръчки на ниски цени.

Работя като преводач на свободна практика с български и чужди компании, средствата за масова комуникация, преводачески агенции, а от 2011 година и с Европейските институции.


ОБРАЗОВАНИЕ

2008 година: Магистърска степен по Конферентен превод с Испански език към СУ ''Св. Климент Охридски'' - Катедра ''Испански език''съвместно с Генерална Дирекция ''Устни преводи'' към Европейската комисия

2006 година: Бакалавърска степен по Европеистика от СУ ''Св. Климент Охридски''. Специализация Право на ЕС и Икономическа рамка на ЕО. Разширено изучаване на испанска и английска терминология в сферата на външната политика, право и икономика.

2002 година: Езикова гимназия с Испански език

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 2011 година: Акредитиран преводач към Институциите на Европейския съюз - Европейския Парламент, Европейската Комисия и Съда на ЕО. Езикова комбинация испански-български и български-испански език.

От 2001 година: Преводач на свободна практика от и на испански език - писмени преводи, устни преводи, придръжаване, консекутивен превод, симултанен превод, превод в ефир, превод по време на преговори и презентации, семинари, конференции.

Клиенти

БНТ, Радио ''Стара Загора'', вестник ''Марица'', Издателска къща ''Жанет 45'', български компании от сферата на земеделието, търговията, посредничеството, испански фирми от сферата на производството, конфекция, текстил, енергетика, геология, строителство, проектиране, туризъм и други. Превод на счетоводни документи, годишни отчети, финанови анализи, одити, превод на договори, пълномощни и други юридически документи. Сътрудничество с предприятия, работещи в сферата на Охрана на труда. Медицински епикризи, бланкови документи. Преводач към фирми, които се занимават с усвояването на европейските фондове, регионално развитие и политика. Преводи по време на срещи с банки, кедитни и лизингови институции.

Повече информация за реализираните от мен проекти може да намерите в секцията Осъществени преводи.